מתכלים מקוריים למכשיר מוניטור מתוצרת MINDRAY

פטור מס’ 2044
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר מוניטור מתוצרת MINDRAY
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת MINDRAY.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 23/05/2023
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן