מתכלים מקוריים למכשיר – לTHOPAZ TUPING SINGLE CONN, מתוצרת – MEDELA

פטור מס’ 2039
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר – לTHOPAZ TUPING SINGLE CONN, מתוצרת – MEDELA
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכליים מקוריים למכשיר דיגיטלי לשאיבת אויר ונוזל מבית החזה לאחר ניתוח. דגם THOPAZ, מתוצרת - MEDELA .
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 15/05/2023
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 24/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן