מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I

פטור מס’ 1795
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל במתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I מתוצרת - GETINGE-MAQUET.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 07/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2021
ספק מדטכניקה
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 18/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן