מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I, מתוצרת – GETINGE-MAQUET

פטור מס’ 2180
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I, מתוצרת – GETINGE-MAQUET
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO I, מתוצרת - GETINGE-MAQUET.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 03/05/2024
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 11/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן