מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO AIR

פטור מס’ 1753
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO AIR
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר במתכלים מקוריים למכשיר הנשמה מדגם SERVO AIR, מתוצרת GETINGE-MAQUET.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 18/11/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 18/11/2021
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 29/10/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן