מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID

פטור מס’ 1822
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2021
ספק מדלייף בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 27/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן