מתכלים מקוריים למכשירי Allon Criticool (קירור/חימום חולה), מתוצרת – Belmont Instruments

פטור מס’ 1924
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשירי Allon Criticool (קירור/חימום חולה), מתוצרת – Belmont Instruments
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשירי Allon Criticool (קירור/חימום חולה), מתוצרת - Belmont Instruments.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/07/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 13/07/2022
ספק מנן מדיקל
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 23/06/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן