מתכלים מקוריים למכשירים לטיפול בלחץ שלילי – VAC

פטור מס’ 2053
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשירים לטיפול בלחץ שלילי – VAC
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים ייעודיים למכשירים לטיפול בלחץ שלילי, מתוצרת KCI USA.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/07/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 20/06/2023
ספק כמיטק בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 31/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן