מתכלים מקוריים למכשיור לחימום חולה, דגם RANGER, מתוצרת 3M

פטור מס’ 2014
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכשיור לחימום חולה, דגם RANGER, מתוצרת 3M
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מתכלים מקוריים למכשיור לחימום חולה (חימום נוזלים), דגם RANGER, מתוצרת 3M.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 13/04/2023
ספק טבע מדיקל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 21/03/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן