מתכלים מקוריים למכונת הרדמה flight 60 fearures

פטור מס’ 1726
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכונת הרדמה flight 60 fearures
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכונת הרדמה flight 60 fearures מתוצרת FLIGHT MEDICAL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 03/08/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 03/08/2020
ספק מדטכניקה
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 14/07/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן