מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE

פטור מס’ 1724
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE מתוצרת FRITZ STEPHAN.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 21/07/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 21/07/2020
ספק מדלייף
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 01/07/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן