מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE, מתוצרת – FRITZ STEPHAN

פטור מס’ 2096
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE, מתוצרת – FRITZ STEPHAN
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכונות הנשמה דגם EVE, מתוצרת - FRITZ STEPHAN.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/11/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 01/11/2023
ספק מדלייף בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 12/10/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן