מתכלים מקוריים למכונות דיאליזה

פטור מס’ 2027
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למכונות דיאליזה
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המסוגל לספק את המתכלים המקוריים ו/או שירותים הבאים למכונות הדיאליזה: 5008, 5008 S, 4008, לפי הפירוט הבא: AV-Set 5008 CorDiax post-R # #BIBAG 5008 650G Citrosteril 5 L # # DIASAFE PLUS Filter # תוכנת TDMS המתממשקת עם תוכנת קמיליון # שרות טכני למערכת מחשוב TDMS # שרות טכני למכונות דיאליזה כולל חלקים מקוריים # שרות טכני למערכת תמיסה מרכזית
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 07/05/2023
ספק פרזניוס ישראל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן