מתכלים מקוריים למוניטור EV1000

פטור מס’ 2085
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור EV1000
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר מוניטור EV1000, מתוצרת - EDWARDS.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/09/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 11/09/2023
ספק צמ"ל יעקבסון
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 22/08/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן