מתכלים מקוריים למוניטור דגם SDMS, מתוצרת – SEN TEC

פטור מס’ 2043
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור דגם SDMS, מתוצרת – SEN TEC
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למוניטור דגם SDMS, מתוצרת - SEN TEC.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 23/05/2023
ספק קלינטיקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן