מתכלים מקוריים למוניטור דגם MICRO STREAM 20

פטור מס’ 2009
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור דגם MICRO STREAM 20
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המשווק מתכלים מקוריים למוניטור לניטור פחמן דו חמצני, דגם MICRO STREAM 20, מתוצרת קובידיאן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 03/04/2023
ספק מדטרוניק / ש.שיווק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 14/03/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן