מתכלים מקוריים למוניטור דגם MICRO STREAM 20, מתוצרת קובידיאן

פטור מס’ 1837
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטור דגם MICRO STREAM 20, מתוצרת קובידיאן
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למוניטור דגם MICRO STREAM 20, מתוצרת קובידיאן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 18/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 18/02/2021
ספק מדטרוניק / ש.שיווק
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 31/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן