מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת EDAN

פטור מס’ 2182
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת EDAN
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים יחודיים למוניטורים מתוצרת EDAN.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 03/05/2024
ספק דין ציוד רפואי בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 11/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן