מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת EDAN

פטור מס’ 2000
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת EDAN
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למוניטורים מתוצרת EDAN.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 15/03/2023
ספק דין ציוד רפואי
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן