מתכלים מקוריים למד סטורציה BEDSIDE, מתוצרת קובידיאן

פטור מס’ 2013
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למד סטורציה BEDSIDE, מתוצרת קובידיאן
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למד סטורציה BEDSIDE, דגם N560, מתוצרת קובידיאן.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 13/04/2023
ספק מדטרוניק טריידינג בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 21/03/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן