מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים KENDAL

פטור מס’ 1996
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים KENDAL
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים, מתוצרת - KENDAL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 15/03/2023
ספק גאמידה
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן