מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים KENDAL

פטור מס’ 2185
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים KENDAL
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרוניים, מתוצרת - KENDAL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 10/05/2024
ספק גאמידה
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 18/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן