מתכלים מקוריים לטובוס וקטטר טבורי, מתוצרת NEOTECH

פטור מס’ 2046
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לטובוס וקטטר טבורי, מתוצרת NEOTECH
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים לטובוס וקטטר טבורי, מתוצרת NEOTECH.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 23/05/2023
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן