מתכלים מקוריים לדפיברלטור PHYSIO

פטור מס’ 2034
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לדפיברלטור PHYSIO
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשירי דפיברלטור מדגמי: LP, מתוצרת PHYSIO CONTROL INC.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 15/05/2023
ספק עמוס גזית בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 24/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן