מתכלים מקוריים לדפבילטור HEARTSTART

פטור מס’ 2082
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים לדפבילטור HEARTSTART
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים ייחודיים למכשיר דפיברילטור HEARTSTART מתוצרת פילפס.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/09/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 11/09/2023
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 22/08/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן