מתכלים מקוריים יעודיים למכשיר HEART MONITOR NICAS

פטור מס’ 1752
תחום צר"פ
נושא מתכלים מקוריים יעודיים למכשיר HEART MONITOR NICAS
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים יעודיים למכשירHEART MONITOR NICAS, מתוצרת NICAS.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/11/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 15/11/2020
ספק טבע מדיקל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 26/10/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן