מתכלים מקוריים ייעודיים למכשיר – Rapid point printer

פטור מס’ 2148
תחום מעבדות
נושא מתכלים מקוריים ייעודיים למכשיר – Rapid point printer
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים ייעודים למכשיר - Rapid point printer.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2024
ספק פאדאגיס
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן