מתכלים יחודיים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID

פטור מס’ 2143
תחום צר"פ
נושא מתכלים יחודיים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים יחודיים מקוריים למכשיר הנשמה דוזימטר מתוצרת AIR LIQUID.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 28/02/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2024
ספק מדלייף בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 23/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן