מתכליים מקוריים למכשיר MR850 HUMIDFLER

פטור מס’ 1998
תחום צר"פ
נושא מתכליים מקוריים למכשיר MR850 HUMIDFLER
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מתכלים מקוריים למכשיר - MR850 HUMIDFLER, מתוצרת - FISHER.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/03/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 15/03/2023
ספק בפקס בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 23/02/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן