מערכת יחודית לאספקת חמצן בלחץ – HYPERINFLATION SYSTEM

פטור מס’ 2011
תחום צר"פ
נושא מערכת יחודית לאספקת חמצן בלחץ – HYPERINFLATION SYSTEM
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מערכת יחודית זו (הנשמה לפגים) לאספקת חמצן בלחץ HYPERINFLATION SYSTEM, מתוצרת MERCURY MEDICL.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/04/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 03/04/2023
ספק א.נ גלמד בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 14/03/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן