מסכות CPAP BPAP

פטור מס’ 1792
תחום צר"פ
נושא מסכות CPAP BPAP
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל מסכות CPAP BPAP מתוצרת רספרוניקס. בשימוש עם מכשירי פיליפס, יש למסכות אלו יתרון על אחרות בכך שעל פי סימון הקיים על המסכה אשר מוזן להגדרות המכשיר, המכשיר יודע לחשב ולהתייחס לרמת הדליפה הקיימת במערכת ועל סמך זאת לתת את הפיצוי המתאים לכל מסיכה ומסיכה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 07/02/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 07/02/2021
ספק מדטכניקה בע"מ
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 18/01/2021

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן