ממגני קרינה מתכלים חד פעמיים סטריליים מתוצרת RADPAD

פטור מס’ 1943
תחום צר"פ
נושא ממגני קרינה מתכלים חד פעמיים סטריליים מתוצרת RADPAD
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מגני קרינה מתכליים חד פעמיים סטרילים המונחים על גבי החולה. המוצר נועד לתת הגנה מפני קרינה מייננת ( X RAY) היוצאת מגוף המטופל ומהחלק התחתון של המכשיר לצוות רפואי הנמצא במעבדת צינתור. המוצר נועד לתת הגנה לצוות בנוסף לכל המיגון הנמצא במעבדה. המוצר ממיר את הקרינה לאנרגיית חום (ללא התחממות המגן) ובכך אינה מעלה את הקרינה שהמטופל נחשף אליה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/12/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 30/11/2022
ספק צמ"ל יעקבסון
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 10/11/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן