ממגני קרינה מתכלים חד פעמיים סטריליים מתוצרת RADPAD

פטור מס’ 2125
תחום צר"פ
נושא ממגני קרינה מתכלים חד פעמיים סטריליים מתוצרת RADPAD
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל ממגני קרינה מתכליים חד פעמיים סטרילים המונחים על גבי החולה. המוצר נועד לתת הגנה מפני קרינה מייננת ( X RAY) היוצאת מגוף המטופל ומהחלק התחתון של המכשיר לצוות רפואי הנמצא במעבדת צינתור. המוצר נועד לתת הגנה לצוות בנוסף לכל המיגון הנמצא במעבדה. המוצר ממיר את הקרינה לאנרגיית חום (ללא התחממות המגן) ובכך אינו מעלה את הקרינה שהמטופל נחשף אליה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 12/01/2024
ספק צמ"ל יעקבסון
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 28/12/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן