מכשיר VENTANA ULTRA PLUS

פטור מס’ 2026
תחום מעבדות
נושא מכשיר VENTANA ULTRA PLUS
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מכשיר לצביעת סליידים מסוג אולטרא פלוס הוא היחיד הבנוי מ-30 תאים, כאשר כל תא מופעל בצורה בלתי תלויה משאר התאים, לכן גם הסיכוי לזיהום בין הדגימות הוא אפסי. המכשיר מאוד בטיחותי למשתמש, DAB עובר פירוק בעזרת אור אולטרא סגול. המכשיר מצויד במחשב בנוי, זאת אומרת עובד כיחידה בלתי תלויה. כמו כן המכשיר מאוד חסכוני בנוגדנים, יש צורך רק ב-100 מק"ל.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 07/05/2023
ספק רוש פרמצבטיקה (ישראל) בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן