מכשיר HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING עבור ביח זיו צפת

פטור מס’ 1903
תחום מעבדות
נושא מכשיר HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING עבור ביח זיו צפת
נימוק למיטב ידיעתנו חברת דניאל ביוטק הינה היחידה בעלת מכשיר HYDRASYS 2 SCAN FOCUSING, מתוצרת SEBIA למעבדה הביוכימית. מערכת זו ייחודית מהסיבות כמפורט: 1. מבחינת היקף עבודה- אפשרות לבצע כמויות קטנות של בדיקות (ג'ל עבור 4 בדיקות), שתואמת לכמות הנמוכה שבית החולים משתמש. 2. אנו מתכננים לבצע בדיקות DARA למטופלים בחומרים ביולוגיים שהקיט קיים במכשיר זה רק. בדיקה למטופלים שמקבלים טיפול (DARAMICIN ) ביולוגי עלולה להיות הפרעה בבדיקת אלקטרופורזה לכן קיימת בדיקת המשך לניטור של DARA וזה אפשרי רק במכשירי SEBIA (HYDRASYS). 3. בקרת איכות חיצונית: השתתפות בבקרות אלו היא דרישה של רגולציה בארץ ובעולם, זה מאפשר לנו לבדוק את הביצועים מול מעבדות אחרות בעולם בהתאם לשיטות עבודה והקבוצה שהיא הרוב להשוואה עולמית היא קבוצה של מכשירי SEBIA. בית החולים דורש שהמכשיר יעמוד בכל שלושת הקריטריונים יחדיו.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 05/03/2023
תאריך אחרון להגשת השגות 23/02/2022
ספק דניאל ביוטק
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/02/2022

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן