מכשיר D-10 – HbA1c & HbA2/F/A1c. עבור בי"ח פוריה

פטור מס’ 2051
תחום מעבדות
נושא מכשיר D-10 – HbA1c & HbA2/F/A1c. עבור בי"ח פוריה
נימוק למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל המכשיר ייחודי זה עבור בית חולים פוריה, בהתקיים כל המפורט להלן:: 1. מכשיר D-10 הינו המכשיר היחידי העובד בשיטת הHPLC ומידותיו מתאימות למעבדה הביוכימית בפוריה, ששטחה מוגבל (עומק – 53.4 ס"מ, רוחב – 40.2 ס"מ, גובה – 49.5 ס"מ). 2. כל מרכיבי הקיט מגיעים באריזה אחת (קולונה, קליברטורים, פריימר, בופרים) עבור ביצוע בדיקות המוגלובין A1C ובדיקות טלסמיה 3. מספר הזרקות בקולונה הינו 400 הזרקות – מותאם להיקף הבדיקות במעבדה ללא חשש לאובדן ריאגנטים. 4. תכנת ה Unity Real Time - תוכנה עולמית למעקב אחר ביצועי המכשירים באמצעות נתוני הבקרים היומיים. מאפשרת סקירה אלקטרונית רטרוספקטיבית, תיעוד תוצאות הבקרה בצורה גרפית לזיהוי ויזואלי מהיר של הבעיה, מעקב אחר ביצועי הבקרים אל מול קבוצת יחוס עולמית, קבלת התרעות בחריגה של תוצאות הבקרים, תיעוד אצוות ריאגנטים וכרטיסים שהיו בשימוש בהרצת הבקרים, ארכוב מלא לאורך זמן של תוצאות הבקרים ללא תלות במסד הנתונים של המכשירים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/06/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 06/06/2023
ספק ביו -ראד ישראל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן