מכשיר 500IH לבנקאות דם

פטור מס’ 2052
תחום מעבדות
נושא מכשיר 500IH לבנקאות דם
נימוק נימוק הבקשה: למיטב ידיעתנו, מדובר בספק היחיד בעל המכשיר זה המקיים כל התכונות הבאות: 1. היחיד בשוק בעל מערכת קירור המאפשרת יציבות לכדוריות דם על המכשיר למשך 7 ימים 2. מתן תוצאה לבדיקת סוג דם מלאה (בודק ראשון) תוך 13 דקות. 3. היחידי בשוק עם פונקציית טיטרציה של נוגדנים מלאה - אפשרות לטיטרציה אוטומטית מלאה עד למיהול של 1:2048. המכשיר דוגם פעם אחת ממבחנת המקור ומשם ממשיך את הטיטרציות ואינו לוקח בעבור כל מיהול ממבחנת המקור). 4. לספק יש תוכנה ייחודית לניטור ותמיכה מרחוק במכשירים ( BriCare ) 5. כרטיס סוג הדם המלא של הספק הינו, בעל הרגישות הגבוהה ביותר בזיהוי וריאנטים של Rh D, המאפשרת המשך בירור ואימות וריאנטים של Rh D 6. אחסון מארזי כרטיסי הג'ל בטמפ' החדר ולא בקירור 7. הספק הינו היחידי המציע מגוון רחב של ריאגנטים הנותנים מענה מלא לצורכי מעבדת בנק הדם, כגון: סוג דם מלא (בודק ראשון), אימות סוג דם (בודק שני), ילודים, סקר נוגדנים, סקר נוגדנים בתאים המטופלים באינזים, טיטרציה מלאה, פנל נוגדנים, פנל בתאים המטופלים באינזים , פנל 6 , DAT (ראשוני ומפורט – IgG, IgM, IgA,C3c, C3d), הצלבות מלאות או חלקיות, פנוטיפ כדורית אדומה (קבוצת RH, פנוטיפים בודדים, ופרופילים מלאים) 8. אפשרות להרצת דגימות בנפחים קטנים: היחיד כיום בשוק שבאפשרותם להתמודד עם כל סוגי המבחנות הקיימות במעבדה לרבות מבחנות ילודים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/06/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 06/06/2023
ספק ביוראד ישראל בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/05/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן