מכלי הקפאה קריוגניים

פטור מס’ 2152
תחום מעבדות
נושא מכלי הקפאה קריוגניים
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל מכלי הקפאה קריוגניים אשר להם כל המאפינים היחודיים בטובין המפורטים להלן: 1.מערכת מידוף ייחודית מוגנת פטנט המאפשרת אחסון קניסטרים של עד פי 4 במקרר אחד בסביבת חנקן נוזלי מהקיים היום בשוק ומאוחסן ב-4 מקררים שונים מאותו סוג. 2.מערכת זו בנויה באופן ייחודי מעד 4 קומות בעלי קניסטרים משושים ומבנה כוורת המאפשר תיחום של כל קניסטר בנפרד כך שיעמוד ניצב ללא תלות בקניסטר השכן. 3.לקופסאות האחסון בכל קומה יש מכסה שאינו מפריע לאחסון ומהווה בטיחות ליציאת חומר ביולוגי ללא שליטה מהקניסטר.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/03/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 15/02/2024
ספק קריו אקסגון בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 31/01/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן