מודול של תוכנה עבור פתולוגיה לתוכנת SECTRA

פטור מס’ 2025
תחום מעבדות
נושא מודול של תוכנה עבור פתולוגיה לתוכנת SECTRA
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל תוכנה זו היחידה שמתחברת לכל דגמי סורקי הסליידים הדיגיטליים. כמו כן התוכנה גם מתחברת למערכת הPACS בבתי החולים.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 07/05/2023
ספק ואריי פתרונות אונקולוגים בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/04/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן