יחידות דנטליות חלפים /מכלולים/שדרוגים ותיקונים למכשור רפואי

פטור מס’ 2088
תחום מכשור
נושא יחידות דנטליות חלפים /מכלולים/שדרוגים ותיקונים למכשור רפואי
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המספק יחידות דנטליות תואמות מערך קיים של יחידות מתוצרתה על מנת לשמור על ממשק משתמש אחיד, שימוש ביחידות קצה קיימות וללא צורך בהכשרת צוות טכני ואחזקת חלפים לדגם נוסף. החברה הינה יצרן המערכת ומוסמכת להדריך, לטפל, לתחזק, לתקן ולשדרג את כל המערכות, וכן בעלת היכולת לספק חלפים /מכלולים /מכשירים מקוריים. יש לראות בה ספק יחיד לרבות בהתקשרות בהסכמי שרות תקופתיים לכל אחת מהמערכות המשווקות על ידה.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 15/10/2024
תאריך אחרון להגשת השגות 21/09/2023
ספק רמנוע
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 03/09/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן