חוקן חד פעמי – Easy Go Enema

פטור מס’ 1783
תחום תרופות
נושא חוקן חד פעמי – Easy Go Enema
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד המספק חוקן חד פעמי בעל הרכב ייחודי ופונקציונלי.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 31/12/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 31/12/2020
ספק גילקו
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 13/12/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן