חבישת – STERILE STOCKINET

פטור מס’ 2188
תחום צר"פ
נושא חבישת – STERILE STOCKINET
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל חבישת - STERILE STOCKINET סטרילי לשימוש רפואי.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/05/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 10/05/2024
ספק קאליר הנדסה בע"מ
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 18/04/2024

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן