חבישת רשת לשימוש רפואי BANDAGE TUBULAR

פטור מס’ 2121
תחום צר"פ
נושא חבישת רשת לשימוש רפואי BANDAGE TUBULAR
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל חבישת רשת BANDAGE TUBULAR לשימוש רפואי.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 03/01/2024
ספק קאליר הנדסה בע"מ
סוג פטור ביטול כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס בוטל
תאריך עדכון 19/12/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן