דיסקיות רגישות OXOID (מתכלה מקורי)

פטור מס’ 2115
תחום מעבדות
נושא דיסקיות רגישות OXOID (מתכלה מקורי)
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל דיסקיות רגישות - מתכלה מקורי של היצרן OXOID. היחידות המתאימות לדיספנסורים הקיימים במעבדות.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 30/01/2025
תאריך אחרון להגשת השגות 01/01/2024
ספק גאמידור דיאגנוסטיקה בע"מ
סוג פטור דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס נרשם
תאריך עדכון 17/12/2023

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן