דיסקיות רגישות של OXOID

פטור מס’ 1730
תחום מעבדות
נושא דיסקיות רגישות של OXOID
נימוק למיטב ידיעתנו מדובר בספק היחיד בעל דיסקיות רגישות - מתכלה מקורי של היצרן OXOID.
תחילת התקשרות
סיום התקשרות 09/08/2022
תאריך אחרון להגשת השגות 09/08/2020
ספק גאמידור
סוג פטור כוונת התקשרות עם ספק יחיד
היקף כספי מוערך להתקשרות בש"ח
סטטוס טרום וועדה
תאריך עדכון 20/07/2020

  שם החברה *

  שם הפונה *

  דוא”ל *

  תפקיד *

  ח.פ

  טלפון *

  פרטי הפניה *

  דילוג לתוכן