חיפוש מכרז

עלייך להסכים לתקנון
מכרז מס’ תחום נושא תאריך פרסום תאריך הגשה סטטוס
45/101/21 צר"פ מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת מצעי גידול וזיהוי של חיידקים, שמרים ווירוסים במצע מוצק ובמצע נוזלי מסוגים שונים בהליך "פניית מסגרת" 13/09/2021 18/10/2021 חדש
20/079/21 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת פריטים לניתוחי אורולוגיה, בהליך "פניית מסגרת" 17/08/2021 28/10/2021 חדש
20/078/21 כירורגי מכרז פומבי לקבלת הצעות לאספקת פריטים לניתוחי גאסטרו, בהליך "פניית מסגרת" 17/08/2021 28/10/2021 חדש