כתבות ועדכונים

שינוי ארגוני ׳בשראל׳: חטיבות חדשות לשיפור השירות ללקוח

כחלק מחשיבה מתמדת על האתגרים הצפויים לחברה, שיפור השירות ומבט קדימה, בוצע בחברת 'שראל' שינוי ארגוני אשר נכנס לתוקף בתחילת שנת 2017
השינוי נובע מהרצון להיערך בצורה אופטימלית לאתגרים העתידיים של 'שראל' ובא לידי ביטוי בהקמת יחידה עסקית חדשה – סט"פ (סביבת החולה, טכנולוגיות רפואיות ופרוייקטים) ובשינויים בחטיבה הרפואית. הקמת חטיבת סט"פ נועדה לתת מענה כולל ללקוחותינו. החטיבה תעסוק בפרוייקטים שונים לכל יחידות בתי החולים, תרכז את תחומי, המכשור הרפואי, סביבת החולה (המוסדי) והמעבדות ותנוהל על ידי יהושע טורנובסקי.
עוזרת מנהל החטיבה: סוזנה חן גטניו 09-8922182

במקביל, שונתה תפיסת ההפעלה בחטיבה הרפואית של החברה, כחלק ממיקוד הנהלת החברה במתן שירות מיטבי ושיפור רמת השירות ללקוח. תפיסת ההפעלה החדשה כוללת מיקוד בשיפור השירות בתחום האספקה הישירה.
יינתן מענה ללקוחות על ידי גורם מקצועי אחד שיעסוק בשירות הלקוחות יחד עם ניהול המוצרים, תוך סגירת מעגל המשימה באופן יעיל ומהיר.
עוזרת סמנכ"ל החטיבה: נעמה ברגיג 09-8922078