כתבות ועדכונים

נציגים מ'שראל' בקונגרס ה-22 של ה-EAHP, צרפת

זהו הקונגרס הגדול ביותר המתקיים באירופה, המושך אליו רוקחים מכל רחבי העולם – הנושא המרכזי של הכנס השנה – 'זרזים לביצוע שינויים'
ארגון רוקחי בתי החולים האירופאים
EAHP – (European Association of Hospital Pharmacists), קיים גם השנה את הקונגרס הבינלאומי, הגדול ביותר המתקיים באירופה, המושך אליו רוקחים מכל רחבי העולם. הכנס ה   תקיים השנה בעיר קאן שבצרפת.
הקונגרס מספק הזדמנות יוצאת דופן למפגש מקצועי, לשיתוף, בידע ומומחיות ובעיקר להתעדכן בהתפתחויות האחרונות ברוקחות בתי החולים. במקביל, הכנס מאפשר חשיפה למוצרים ופיתוחים חדשים.
בין הנושאים שיוצגו השנה בכנס: אקרדיטציה בבתי החולים, תרופות חדשות – האם נכון להכניס בכל מחיר, חידושים בתחום התרופות האנטיקואגולנטיות, עמידות לאנטיביוטיקות,
TPN – השוואת מגמות טכנולוגיות וסיכונים עיקריים בשימוש – אירופה לעומת ארה"ב, אוכלוסיית הקשישים – יכולת הקטנת צריכת התרופות.
הנושא המרכזי של הכנס השנה הוא 'זרזים לביצוע שינויים'. בתי החולים נאלצים להתמודד עם שינויים רבים ומהירים בתחום הבריאות, והרוקחים הם אלו שמובילים ומסייעים בהטמעתם.
הכנס יימשך שלושה ימים, במהלכם תינתן במה רחבה למגוון רב של דילמות המעסיקות את בתי החולים בתחום הרוקחות.

דילוג לתוכן