מערכת האיכות

חברת שראל מוסיפה לחזק את מערך האיכות שלה באמצעים חדשניים ומגוונים, במטרה לספק מוצרים ושירותים בסטנדרטים גבוהים. החברה מוסמכת לתקן ISO9001:2015 משנת 1998, עובדת על פי דרישות  ה-GMP (תנאי ייצור נאותים)  ובהתאם לכך הינה בעלת אישור יצרן/יבואן ממרץ 2011 ממשרד הבריאות. מעבר לבקרות הפנימיות שמפעילה החברה, שראל מבוקרת על ידי משרד הבריאות וחברות רב לאומיות. שראל משקיעה משאבים רבים באיכות ומצויה בתהליך למידה פעיל על מנת לעמוד בסטנדרטים המחמירים ביותר שנקבעו.

החברה מקפידה במיוחד על בקרת תנאי האחסון והשינוע. כל חדרי הקירור והמחסנים בחברה, המשאיות הפועלות בשליחות שראל, המשנעות ציוד רפואי ותרופות לבתי החולים, מבוקרי טמפרטורה באמצעות מערכות מתקדמות השולחות התראות S.M.S על כל חריגה בטמפרטורה, וכל חריגה מקבלת מענה מיידי הנדרש על מנת לשמר את הסחורה בתנאי האחסון והשינוע האופטימאליים. בנוסף מבוצעת וולידציה אחת לתקופה לכל המתקנים והציודים המשמשים לאחסון ו/או הפצה (חדרי הקירור, מחסן, משאיות וכו') , והרגשים והחיישנים באותם מתקנים  מכויילים אחת לשנה.

שראל, המשמשת בית מסחר לתרופות מחזיקה במחסניה תרופות וחיסונים שייעודם לכלל מערכת הבריאות בישראל.  במקום גם מתבצעת התאמת אריזות במידת הצורך לתרופות ו/או חיסונים בהתאמה לדרישות משרד הבריאות.

על מנת לחזק ולייעל את מערכת האיכות בחברה, מפעילה שראל גם מערך ניהול סיכונים, שבמהלכו נבדקים תרחישים שונים של 'כמעט תקלה', מבצעים ניתוח של אירועים שכאלה, מסיקים מסקנות ומרעננים נהלים, בהתאם לצורך. מערך זה מופעל אחת לחציון באמצעות סקר סיכונים יזום הסוקר את פעילות כל המערכות החיוניות ו/או התהליכים הקריטיים  בחברה לצורך זיהוי תקלות שעלולות להיווצר.

החברה עורכת באופן שוטף מבדקים פנימיים שנועדו לבחון קיום נהלים והוראות, במטרה לוודא כי כל עובדי החברה מודעים לנהלים ועובדים על פיהם וכן על מנת לזהות נושאים לשיפור בהגדרת התהליכים או ביישומם. יש לציין שהנהלים וההוראות הינם מערכת דינאמית, חיה ונושמת המשתדרגת ומתעדכנת כל העת.
כמו כן, מופעלת מערכת מדדים ממוחשבת (מערכת ה- QlikView) הנגישה לעובדים ומאפשרת לבחון ברמה יומית את רמת הביצועים של כל מחלקה בהתאם ליעדים שנקבעו, הן למדדים התפעוליים והן למדדי האיכות השונים. במערכת זו ניתן לראות גם את ביצועי הספקים בהתאם לפרמטרים השונים שהם נבחנים ומשמשים את שראל להערכת הספקים הנעשית כל שנה.

הנהלת החברה עורכת אחת לשנה סקר הנהלה שבו נסקרת כלל מערכת האיכות של החברה, מוצגים מדדי האיכות ותוצאותיהם ברמה השנתית ונקבעים יעדי איכות לשנה הבאה.
מערך האיכות משפיע בכל רמות החברה וכל אחד מעובדי החברה מחוייב לפעול בהתאם לנושאי האיכות הרלוונטיים לתחום פעילותו.

 

ISO 9001:2015 CERTIFICATE

אישור ISO 9001:2015