הודעות פטור

עלייך להסכים לתקנון
פטור מס' תחום נושא התחלת התקשרות סיום התקשרות תאריך אחרון להגשת השגות ספק סוג פטור סטטוס
1683 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר דיגיטלי לשאיבת אויר ונוזל מבית החזה 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 בפקס כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1681 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר INVOS 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 מדטרוניק טריידינג כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1680 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר הנשמה תוצרת CAREFUSION 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 יגב כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1679 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר מוניטור מתוצרת GE HEALTH CARE 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 לבנט כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1678 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר PICCO 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 עמוס גזית כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1677 צר"פ מתכלים מקוריים לדפיבלטור LIFEPAK 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 עמוס גזית כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1676 צר"פ מתכלים מקוריים למשאבת עירוי FRESENIUS 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 מדטכניקה בע"מ כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1675 צר"פ מתכלים מקוריים לדפבילטור תוצרת ZOLL 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 בפקס כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1674 תרופות החרגת תחום IVF בהתאמה לדרישות 20/02/2020 28/02/2021 20/02/2020 כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1673 צר"פ מתכלים מקוריים למדי חום אלקטרונים מתוצרת KENDAL 20/02/2020 30/01/2021 30/01/2020 גאמידה כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1672 צר"פ מתכלים מקוריים לדפיבלטור PHYSIO 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 עמוס גזית כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1671 צר"פ מתכלים מקוריים לשולחן ניתוחי עמוד שידרה 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 לפידות מדיקל כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה