הודעות פטור

עלייך להסכים לתקנון
פטור מס' תחום נושא התחלת התקשרות סיום התקשרות תאריך אחרון להגשת השגות ספק סוג פטור סטטוס
1702 צר"פ מתכלים מקוריים למוניטור INVIVO 29/03/2022 29/03/2020 מדטכניקה דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה נרשם
1701 צר"פ מתכלים מקוריים למערכת הנשמה NOXBOX 02 29/03/2022 29/03/2020 סיסטמדיק דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה נרשם
1700 מעבדות Accelerate 04/03/2022 25/03/2020 דניאל ביוטק כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1699 כירורגי סט כלים לניתוחי LVA יחודיים 15/03/2022 23/03/2020 ש.שיווק כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1698 מעבדות סורק סליידים ותוכנת צפייה של חברת פיליפס לפתולוגיה דיגיטלית עבור המרכז הרפואי נהריה 24/02/2022 18/03/2020 פיליפס כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1697 מעבדות בדיקות מהירות לזיהוי זיהומים ופתוגנים במערכת העיכול MOBIDIAG למכשיר Novodiag 04/03/2020 16/02/2021 04/03/2020 תרנוסטיקה כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1696 צר"פ פלטות לדיאטרמיה- מזרני MEGASOFT 04/03/2020 30/03/2021 04/03/2020 ג'ונסון דיווח פטור - התקשרות עם ספק יחיד באישור ועדה נרשם
1695 צר"פ מתכלים מקוריים למכשיר נאופף אמבו אלקטרו דגם RD900, מתוצרת פישר 02/03/2020 13/02/2021 02/03/2020 בפקס כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1694 כירורגי מגוון סוגים של PILLING WECK HEMOLOK,MICROCLIP,HEMOCLIP 26/02/2020 09/02/2021 26/02/2020 נאופרם/PILLING WECK כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1693 תרופות מזון רפואי בעל הרכב ייחודי כמפורט 06/02/2020 06/02/2021 24/02/2020 איזי ליין כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1692 תרופות PERATIVE 0.5 LITER READY FOR HANG מזון רפואי 06/02/2020 06/02/2021 24/02/2020 פרומדיקו (אבוט) כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה
1690 צר"פ ממחזר פריטים כירורגיים סטיריליים לשימוש חוזר 20/02/2020 30/01/2021 20/02/2020 אסנט כוונת התקשרות עם ספק יחיד טרום וועדה